Metode (tilpasset)

Beskrivelse

Dokumentation af hvordan organisationens metoderammer (OIO EA mv.) vil blive benyttet i en konkret situation.

Rationale

Fastlægger rammerne for et program eller projekt. Skal sikre at programmet/projektet arbejder metodisk og systematisk både af hensyn til kvalitet, konsistens og minimering af risici.

Implikationer

Dokumentationen kan omfatte: 

  • En tilpasset OIO EA metode, der indpasser behovene til den enkelte organisations behov. Denne beskrives kort, og indarbejdes i projektcharteret (trin A4. Projekt charter). 
  • Valg af klassifikationer til strukturering, herunder brug af FORM og STORM.
  • Valg af modelleringssprog og værktøjer der anvendes i projektets enkelte trin.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/282