Projektgrundlag

Beskrivelse

Projektgrundlaget er det dokument, der beskriver de overordnede rammer og indledende forventninger til projektets konsekvenser, udgifter, ressourceforbrug og gevinster.

Rationale

Projektgrundlaget giver forretningen et tilstrækkeligt grundlag at vurdere projektets berettigelse på, før analysefasen igangsættes.

Implikationer

Dokumentet er grundlaget for at beslutte at anvende ressourcer på at udbygge projektgrundlaget til et projektinitieringsdokument (PID).

Ansvar: Ansvaret for udarbejdelse af projektgrundlaget ligger hos projektejer / styregruppeformand.

Udarbejdes i: Idéfasen og erstattes senere af PID'en. 

Projektgrundlaget eller -charteret, som det også kaldes, laves i praksis ofte i flere iterationer og detaljeringsgrader. Projektkommissorium er et dokument, der typisk er udarbejdet eksternt (forud) i forhold til projektet, og som danner grundlag og reference for et projekt. Projektgrundlaget er en videreudvikling af kommissoriet. I den mest udfoldede form bliver dette til et egentligt projektinitieringsdokument (PID), der er et samledokument, der omfatter business case, risikoanalyse interessentanalyse mv.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/283