Restriktioner

Beskrivelse

Dokumentation der beskriver restriktioner, deres konsekvenser og alternativer.

Dokumenter indeholder:

  • Beskrivelse af restriktioner (fx ”økonomisystem X må ikke opgraderes”). 
  • Konsekvens af restriktion (fx ”dobbeltregistrering koster længere sagsbehandlingstider”). 
  • Alternativ (fx ”tilretning af økonomisystem Y vil koste Z kr.”)."

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/285