Eksisterende standarder

Nummer:
3.1
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Ved udformningen af modelreglerne er der lagt vægt på tilpasning til eksisterende internationale og nationale standarder med særligt fokus på INSPIRE, ISO og Sag og Dokument:

INSPIRE: Flere grunddata er omfattet af EU’s INSPIRE-direktiv INSPIRE. Dette dokument må derfor ikke opstille regler, som hindrer, at grunddata kan leve op til INSPIREs standarder og retningslinjer. Derudover har INSPIRE et velfunderet modelmæssigt grundlag baseret på bl.a. ISO-standarder, samt et velafprøvet metodemæssigt grundlag, hvor EU-medlemslandene har samarbejdet om udvikling af datamodeller for INSPIRE-data. Der er derfor lagt vægt på at genbruge INSPIREs standarder og retningslinjer. Yderligere information om INSPIREs modelmæssige grundlag findes her INSPIRE GCM.

ISO: Der er i modelreglerne lagt vægt på genbrug af ISO standarder for bl.a. datatyper. Udover at ISO standarderne udgør en internationalt anerkendt referenceramme, har ISO også arbejdet med at modellere standarderne i UML, som er det valgte modelleringssprog for grunddatamodellen. På den måde stiller ISO et antal genbrugelige elementer til rådighed for domænernes modellører. Se regel 5.5 og regel 5.6.

Sag og Dokument: Består af en række fællesoffentlige standarder på sag- og dokumentområdet, som er udviklet med henblik på understøttelse af digitale arbejdsgange samt udveksling af informationer mellem organisationer [Sag og Dokument]. Standarderne omfatter bl.a. en specifikation af generelle egenskaber på sag- og dokumentområdet, se [S&D Generelle Egenskaber], som så vidt muligt er søgt genbrugt i reglerne om generelle egenskaber i kapitel 6. Derudover anbefales også brugen af standarderne Klassifikation [Klassifikation] og Organisation [Organisation]. Se også afsnit 3.3.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/923