Er applikationer tilgængelige på de relevante terminaltyper?

Bemærkninger

Laves løsninger så de er tilgængelige på tværs af platforme og terminltyper, herunder mobile platforme.

Er der taget højde for at design og navigation kan optimeres til brugernes foretrukne terminaltyper.

Dette er i sær relevant for borger og virksomhedsvendte løsninger og medarbejdervendte løsninger, hvor der anvendes andre termialtypr end PC.

Læs mere

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/728