Er data der skal udveksles med andre myndigheder i XML format?

Bemærkninger

XML er et platformuafhængigt sprog, der danner grundlaget for at skabe sammenhængende dataudveksling mellem myndighedernes it-systemer.

OIOXML sikrer, at information udveksles på en ensartet og forståelig måde.

Det sker gennem definition af snitfladen i et schema, der deles mellem dem der skal anvende data.

OIOXML er helt en fællesbetegnelse for hele sættet af alle OIO-datastandarder, som samlet udgør det fællesoffentlige udvekslingssprog i XML-format.

Snitflader bør beskrives efter reglerne i OIOXML og registreres i XML-Kataloget på Digitaliser.dk.

Hvor det er relevant bør de defineres som standarder i samarbejde med relevante nøgleinteressenter i domænet.

Bemærk undtagelsesbestemmelser.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/697