Er de centrale begreber identificeret og definerede?

Bemærkninger

Projektet bør tidligt identificere de centrale begreber (forretningsobjekter), da dette er et væsentligt input til klarlæggelse af scope og vurdering af projektets udfordringer både forretningsmæssigt og teknisk, f.eks. i forbindelse med snitflader.

I anskaffelsesfasen er der typsik behov for at gå et eller flere spadestik dybere i forbindelse med kravspecificering:

  • Er de centrale forretningsobjekter modelleret i en samlet model?
  • Er de centrale forretningsbjekter mappet til de forretningstjenester/-services og processer, hvor de anvendes?
  • Er de mappet til de applikationer hvor de lagres og behandles?

Mere teknisk:

  • Respekteres forretningsobjekter og tilhørende modeller fra fremmede forretningstjenester/services?
  • Er der anvendt UML til modellering?

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/695