Er de vigtigste EA-udfordringer i relation til projektet identificeret?

Bemærkninger

Skal projektet leve op til eller måske ligefrem være "driver" for en tværgående enterprise arkitektur? Hvad er i givet fald scopet herfor - f.eks. koncern eller tværoffentligt?

Identificer de væsentligste arkitekturmæssige udfordringer som organisationen står overfor, og som er tværgående og dermed omfattet af en enterprise arkitektur. ”En udfordring” kan være et problem der skal løses, eller en mulighed man ønsker at udnytte. En klar identiifikation og prioritering af udfordringer afstikker nogle klare retningslinier for hvad projektets løsningsarkitektur overordnet skal adressere; arkitekturens succeskriterier om man vil.

Er det fx interoperabilitet eller konsolidering der er målet, så giver det typisk helt forskellige udfordringer. Tilsvarende er der stor forskel på velafgrænsede interne løsninger vs. løsninger der skal hænge sammen med en større omverden. Er der behov for at definere fælles standarder, stiller det krav til proces og governance i forhold til de berørte interessenter.

Læs mere

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/735