Er de vigtigste elementer i forretningsarkitekturen identificeret?

Bemærkninger

Der bør altid foretages en generel en vurdering af projektets art. For projekter over 10 mill. kroner skal der altid angives om projektets begrundelse er: Lovgrundlag, kavalitetsløft eller effektivisering.

Derudover: En generel vurdering og helt overordnet kortlægning af de elementer, der er relevante for projektet. Det kan fx omfatte fx forretningsobjekter, aktører / organisation / lokationer, forretningsservices / tjenester, processer / arbejdsgange samt forretningsregler. Alle disse elementer er en del af forretningsarkitekturen og kan have stor betydning for løsningsarkitekturen og dermed eksempelvis for mulighederne for at effektivisere.

Fokusér i første omgang på at få overblik over det vigtige. Lav fx en overordnet procesevaluering med henblik på at identificere de processer der er mest kritiske og med størst effektiviseringspotentiale.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/652