Er der foretaget en interessentanalyse?

Bemærkninger

Som led i projektplanlægning og udarbejdelse af governance-strategi er det vigtigt at få et overblik over interessenterne, deres interesser og deres muligheder for at fremme eller svække projektets fremdrift, løsningsudvikling og gevinstrealisering.

Yderligere information kan også findes i dokumenterne til statens it-projektmodel, se især PID afsnit 14 og 15 samt punkterne 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 i Risikotjeklisten - Interessenter. Se også Fasetjeklisten S18.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/642