Er der formuleret en Business case?

Bemærkninger

Hvilken forretningsmæssig værdi tilfører projektet med forandringen?

Kun projekter med klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter bør gennemføres.

En business case bør klart understøtte det konkrete løsningsvalg (sporbarhed).

Ifølge den fællesstatslige it-projektmodel skal der udarbejdes en business case for alle statslige it-projekter.

Yderligere information kan også findes i dokumenterne til statens it-projektmodel, se især PID afsnit 2, 5, 6 og 19 samt punkterne 1.6, 1.8, 1.9 i Risikotjeklisten – Forretningsmæssige forhold. Se også Fasetjeklisten S4 og S5.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/736