Er der indsamlet erfaringer?

Bemærkninger

Er det undersøgt om projektet kan drage erfaringer fra tilsvarende projekter?

Inden i kommer for godt i gang er det en god idé at tjekke om andre projekter har erfaringer og resultater i kan trække på i egen organisation eller en anden organisation.

Spørg fx via netværksfora som KL's it-arkitekturnetværk eller via KL/KOMBIT, Danske Regioner/RSI/NSI eller Ministeriernes ProjektKontor (MPK) og Kontor for Grunddata og It-arkitektur (KIS) i Digitaliseringsstyrelsen.

Brug digitaliser.dk som videndelingsplatform. Digitaliser.dk er gratis, åben for alle og opretter dit projekt en gruppe, kan i selv styre hvem der må se hvad.

Yderligere information kan også findes i dokumenterne til statens it-projektmodel, se især PID afsnit 2, 5, 6 og 19 samt punkterne 1.6, 1.8, 1.9 i Risikotjeklisten – Forretningsmæssige forhold. Se også Fasetjeklisten S4 og S5.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/738