Er der indtænkt inddragelse af brugere fra starten?

Bemærkninger

Brugerne bør inddrages i forbindelse med kravspecifikation og udviklingen af løsningen. Især i idé- og design- og testfaser er det vigtigt med brugerdialog til at definere konkrete behov og sikre brugervenlighed. Fx i forbindelse med funktionelle behov, use cases, brugervenlighedstest o.l.?

Yderligere information kan også findes i dokumenterne til statens it-projektmodel, se især PID afsnit 12 og 14 samt punkterne 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 i Risikotjeklisten - Slutbrugere. Se også Fasetjeklisten U1, G3 og G4.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/643