Er der relevante kompetencer til stede i projektet på tilstrækkeligt niveau?

Bemærkninger

Projekter bør så vidt muligt gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau.

Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau, jævnfør Princip 5 i Statens it-projektmodel.

Yderligere information kan også findes i dokumenterne til den fællesstatslige it-projektmodel, se især PID afsnit 9 og siden om roller og ansvar, punkterne 2.1-2.9 i risikotjeklisten og punktet i S14 i fasetjeklisten.

Bemærk i øvrigt, at OIO EA definerer fem arkitektroller med tilhørende kompetencer og opgaver i relation til metodens aktiviteter og dokumenter. Der er udviklet et profilværktøj, som kan anvendes til at profilere projektldeltagere i relation til disse roller.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/741