Er der styr på drift?

Bemærkninger
  • Er krav til driftsmiljøet veldefineret?
  • Er driftsleverandøren, fx Statens-IT, inddraget?
  • Er dokumentation til driftsløsningen på plads? Fx installations og driftvejledning til SIT.

Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal gøres en særlig indsats for at optimere og professionalisere indkøb og styring af it-drift i staten.

Rådgivningssekretariatet for it-drift rådgiver om håndteringen af outsourcet it-drift og arbejder for, at gode erfaringer på området kan deles på tværs af staten. Sekretariatet har desuden til opgave at skabe et bedre overblik over it-drift i staten. Rådgivningssekretariatet for it-drift er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/744