Er der styr på governance og kvalitetssikring?

Bemærkninger
  • Er der udpeget ejerskab, fx til system, projekt og/eller til forretningstjenester, processer data?
  • Er der inddraget seniorbruger og er der udpeget en ansvarlig for kvalitetssikring, jf. Prince2 / Statens It-projektmodel
  • Er der indgået vedligeholdelsesaftale mht. kode?
  • Er der lavet kodereview med henblik på om koden er nem at vedligeholde - dvs. overskuelig, moduleret og veldokumenteret, så det er nemt at finde fejl, rette og videreudvikle?
  • Hvordan sikrer I, at jeres valg af it-arkitektur, standarder og løsninger er optimeret i forhold til organisationens egne behov og de fælles interesser?
  • Støttes løsningen af et organisatorisk / styringsmæssigt set-up?
  • Har løsningen været behandlet / reviewet i et tværoffentligt forum, i Statens IT-Projektråd eller kommunernes It-arkitekturråd?

Yderligere information kan findes i dokumentet til den fællesstatslige it-projektmodel, se især PID afsnit 9 og 12, siden om roller og ansvar, punkterne S10 og S14 i fasetjeklisten.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/742