Er der styr på sikkerhed, privacy og risici?

Bemærkninger

Er sikkerheden veldokumenteret?  Er der fx lavet risikoanalyse/-vurdering, Privacy Impact Assesment og kodereview med henblik på sikkerhed?

Er sikkerhedsstanderne ISO 27001 og DS 484 Standard for informationssikkerhed overholdt?

Jævnfør også dokumenterne i den fællesstatslige it-projektmodel, se især vejledning om risikostyring, fasetjeklistens punkt TI6 og AK5 samt punkterne 3.16 og 3.17 i risikotjeklisten.

Læs mere

 

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/743