Er der taget ejerskab til kildekode?

Bemærkninger

Er der taget ejerskab af kildekode til specialudviklede løsninger? Vælg fx en Creative Commons licensform.

Understøtter i aktivt genbrug af (dele af) løsningen?

Gøres koden til specialudviklet software tilgængelig som open source og publiceres på Softwarebørsen?

Er der sørget for den fornødne dokumentation?

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/745