Er modne vs umodne løsninger afvejet?

Bemærkninger

Er der foretaget en afvejning af valget mellem modne og umodne tekniske løsninger?

Tag udgangspunkt i det første princip fra Statens it-projektråd: Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.

Det vælger man dels i analysefasen forud for kravspecificeringen, når man vælger mellem standardløsninger og nyudvikling dels i udbudsfasen, hvor man fastlægger tildelingskriterier og laver kravspecificering.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/730