Er processer beskrevet med BPMN?

Bemærkninger

To-be arbejdsgangen skal beskrives i samspil med nye applikationer. Det er vigtigt at hele arbejdsgangen beskrives - med alle aktører (borgere og systemer).

Beskrivelsesstandarden BPMN – Business Process Modeling Notation – er et ”sprog” eller en standard for at lave procestegninger / arbejdsgangsdiagrammer. BPMN bør i sær anvendes til detaljeret dokumentation på arbejdsgangs- og work flow-niveau. BPMN anvendes fx i KL's arbejdsgangsbank.

Læs mere

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/655