Er processer lagret og udstillet?

Bemærkninger

Er processer lagret og gjort tilgængelige for andre organisatoriske enheder?

Processer som andre skal anvende, fx som led i tværgående processer, standardiserede processer eller blot til inspiration bør udstilles og deles.

Det gælder naturligvis primært internt, men hvor det er relevant bør processer også stilles til rådighed eksternt. Dette både af hensyn til samarbejde og af hensyn til generel videndeling og erfaringsspredning, der kan understøtte best practice og genbrug.

Processer kan fx udstilles via digitaliser.dk. Du kan læse mere om hvordan du kan bruge digitaliser her.

KOMBIT har en arbejdsgangsbank, der udstiller kommunale processer.

I forhold til den fællesstatslige it-projektmodel der desuden henvises til S10 i projektlederens fasetjekliste, der handler om kvalitetsstyring.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/657