Er projektet optimeret i størrelse og scope, så risici minimeres?

Bemærkninger

Store, komplekse projekter bør opdeles i mindre og selvstændige værdiskabende dele, som besluttes og gennemføres uafhængigt af hinanden. Opdelingen bør ske så man optimerer mulighederne for at høste gevinster.

Den største udfordring er, at de fleste projekter ønsker kontrol - og derfor udvider de scope. Projektet skal have opbakning til at afgrænse og måles på dette.

Jævnfør Statens it-projektmodel PID - afsnit 3 samt Statens it-projektråds Princip 4: Projekter skal opdeles og afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/737