Er projektets mål veldefinerede?

Bemærkninger

Bliv helt skarp på de centrale forretningsmæssige mål og succeskriterier. Prioriter mål og kritiske succesfaktorer.

Er der defineret metrikker så i kan måle fremdrift og gevinstrealisering? Husk, at sker der ændringer i målene skal det kunne aflæses i projektets arbejde (sporbarhed).

Lav evt. en SWOT analyse.

Yderligere information kan også findes i dokumenterne til statens it-projektmodel, se især PID afsnit 2 og 4 samt punkt 1.6 i Risikotjeklisten - Gevinstrealisering. Se også Fasetjeklisten: S1, S2, S5.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/641