Erhvervs- og Byggestyrelsen bruger FORM

Erhvervs- og Byggestyrelsen leverer syndikeret information fra portalen www.startvaekst.dk til lokale hjemmesider, fx hos kommuner og erhvervsråd og til de 5 regionale væksthuse. Informationen er primært rettet mod lokale iværksættere og leveres til de lokale hjemmesider efter forskellige modeller, der er tilpasset modenheden i den modtagende organisation. I nogle tilfælde tilbydes informationen som en webservice, mens andre organisationer tilbydes en partiel hosting af deres websider hos EBST, således at de fælles informationer kan integreres med det lokale indhold. For alle modeller gælder, at informationen er struktureret og opmærket efter emneklassifikationen i FORM, suppleret med en detaljeret domænespecifik taksonomi, som er udviklet i EBST. Det betyder, at den fælles information kun skal vedligeholdes eet sted, selvom den benyttes i mange lokale sammenhænge.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/333