EU ramme for interoperabilitet

Om det europæiske interoperabilitetsrammeværk (EIF) og interoperabilitetsarkitektur (EIA), der omfatter referencearkitekture (EIRA) og kortælgningsværktøj (CarTool).

EIF

Det europæiske interoperabilitetsrammeværk kaldes EIF, der står for European Interoperability Framework for pan-European eGovernment services.

Interoperabilitet skabes altid i en (politisk) kontekst. Her gælder nærhedsprincippet (subsidiatitetsprincippet): Det vil sige, at beslutninger skal træffes på lavest mulige politiske/administrative niveau. Det gælder både i forhold til en europæisk og en national kontekst.

EIF opererer med 4 niveauer af interoperabilitet:

  • Legal Interoperability (love og regler)
  • Organisational Interoperability (organisation og processer) 
  • Semantic Interoperability (begreber og informationsmodeller)
  • Technical Interoperability (applikationer og teknologi)

EIF indeholder også en konceptuel model for offentlige services. den dækker på højniveau alle de elementer, der skal på plads i en konret løsning på teknisk niveau:

EIA

Den europæiske interoperabilitetsarkitektur (EIA) er en del af ISA-programmet (Interoperability Solution for European Public Administration). EIA har to hovedleverancer: Den europæiske interoperabilitet reference arkitektur (EIRA) og kartografi-(modellerings-)værktøjet CarTool.

EIRA

EIRA er en konceptual referencearkitektur. EIRA definerer en række konceptuelle elementer (byggeblokke), som samlet set er nødvendige for at opbygge systemer, der understøtter offentlige tjenester.

Cartool

Kartografiværktøjet Cartool, er et modelleringsværktøj, der kan bruges til at beskrive og katalogisere løsningsbyggeblokke (Solution Building Blocks - SBBs) i et domænes (myndighed, virksomhed, nation) systemer og visualisere disse løsningsbyggeblokke i relation til arkitekturbyggeblokkene (Architecture Building Blocks - ABBs) i referencearkitekturen EIRA.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/871