Love og regler

Om love, regler mv. der er styrende for indretning (arkitektur, standarder, fælles løsninger), dokumentation og styring af it-løsninger.

Denne side er under opbygning og vil løbende blive udbygget. Har du kendskab til relevante love og regler (love, bekendtgørelser, cirkulærer, EU-forordninger, EU-direktiver) bedes du kontakte redaktionen.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/866