Rigsrevisionens anbefaling af OIO EA?

Rigsrevisionen anbefalede i 2008 anvendelse af OIO EA i "Beretning til Statsrevisorerne om styring af statslige digitaliseringsprojekter". 

"Rigsrevisionen kan henvise til IT- og Telestyrelsens ”OIO Enterprise Arkitektur” fra 2007, som kan anvendes til gennemførelse af it-projekter med henblik på en styrkelse af fremtidige beslutningsgrundlag." (s 11) 

 

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/945