Fordele

Nummer:
1.1.3
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Ved at anvende de fælles modelregler opnår man som grunddatamyndighed en række fordele:

  • Det er nemmere at sikre fælles retningslinjer for datamodellering internt i organisationen.

  • Datamodellen går på tværs af alle forretningsdomæner og giver dermed mulighed for genbrug af data.

  • Det bliver nemmere at udveksle dataobjekter.

  • Det bliver nemmere at sikre en høj datakvalitet.

  • Der vil være mindre begrebsforvirring.

  • Der vil i mindre grad være redundante data på tværs af forretningsdomænerne.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/912