Forkortelser

Nummer:
1.3.3
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende
Forkortelse Beskrivelse
UML Unified Modeling Language, www.uml.org
XML Extensible Markup Language, www.w3.org/xml
RDF Resource Description Framework, www.w3.org/RDF/

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/917