FORM - forvaltningsopgaver

FORM logo

FORM er en forkortelse for “Forretningsreferencemodel”. 

Kernen i FORM er et opgavekatalog over det offentliges opgaver, både i forhold til borgere og virksomheder, vedrørende internationale relationer og samfundsforhold, og endelig vedrørende de interne administrative opgaver. Opgavekataloget er et analyse- og struktureringsredskab, som skaber overblik og et fælles sprog på tværs af den offentlige sektor. 

FORM-online

FORM-online er den nemme og hurtige adgang til dig, der skal bruge FORM. Med FORM-online er det nemt at søge og finde referencer i hele FORM’s opgavekatalog via flere forskellige indgange.

FORM-online tilbyder en REST-service, så FORM nemt kan integreres i andre tjenester.

Du kan besøge FORM-online ved at klikke her.

Mange anvendelsesmuligeder

Tværoffentlige projekter og enkelte myndigheder kan anvende modellen, når de skal beskrive og analysere it-investeringer, samarbejde på tværs af myndighedsskel – og i fællesskab understøtte moderniseringen og digitaliseringen af en samlet borgervendt og effektiv offentlig sektor. FORM er velegnet til brug i analyser og som et overblik på tværs af en helt koncern, et domæne/sektor eller hele den offentlige sektor.

Fælles sprog der kan kobles med lokale systematikker

Koblingen mellem det fælles sprog og myndighedernes eller domænernes egne klassifikationssystemer sker ved, at de enkelte myndigheder refererer egne lokale klassifikationer op mod FORM. Det er fx sket for det kommunale område, hvor der er oprettet referencer mellem FORM og KLE (KL’s journalplan). Således etableres et fælles sprog eller referencepunkt, der giver mulighed for sammenhæng samt mulighed for udveksling af data og informationer i en fælles referenceramme, også i forhold til andre myndigheder som har refereret deres lokale klassifikationer til FORM.

2.300 opgaver og 31.500 søgeord

FORM indeholder på øverste niveau 34 serviceområder og på nederste niveau 2.300 forvaltningsopgaver. For at understøtte fremsøgning af de korrekte emner eller opgaver er der koblet 31.500 søgeord til FORM, og emner og opgaver kan derved fremsøges via kendte termer og populærbetegnelser. Søgeordene kan også anvendes af portaler og hjemmesider til understøttelse af søgninger.

Relation til lovgivning og myndigheder

FORM vedligeholder også relationer til hvilken lovgivning, der er grundlaget for opgaven, samt opgavens relation til finansloven. Endelig er der i FORM beskrevet relationen til de offentlige myndigheder. 

Opbygningen af FORM

Figuren nedenfor beskriver konceptuelt den overordnede struktur i FORM, hvor opgaver er struktureret i Serviceområder, Hovedområder, Opgaveområder og Forvaltningsopgaver, hvor detaljen i information bliver større og større jo længere man bevæger sig ned i hierarkiet.

Oversigt over FORM

FORM’s niveauer

FORM kategoriserer de offentlige opgaver i forhold til borgere og erhvervsliv i et emnehierarki på fire niveauer:

  1. Serviceområder er områder der afspejler en overordnet gruppering af det offentliges opgaver, fx "Uddannelse og undervisning".
  2. Hovedområder er delområder af serviceområderne, fx "Grundskolen".
  3. Opgaveområder er delområder af hovedområderne, fx "Undervisningspligt".
  4. Forvaltningsopgaver er nederste niveau i FORM, fx "Indskrivning og optagelse i folkeskolen".

Serviceområderne er i FORM betegnet med notation fra 02-68, og herunder er de enkelte hovedområder, opgaveområder og forvaltningsopgaver opdelt med supplerende cifre.

Serviceområderne 02 og 03 vedrører internationale relationer, serviceområderne 05 til 08 omhandler de overordnede samfundsforhold, serviceområderne 10 til 59 omhandler det offentliges specifikke opgaver i forhold til borgere og erhvervsliv, serviceområderne 60 til 68 omhandler det offentliges interne administration og opgaver.

Serviceområderne inddeles i 124 hovedområder, der igen i tredje trin dækker 531 opgaveområder. Opgaveområderne er i fjerde trin opdelt i 2.300 forskellige forvaltningsopgaver, der overvejende er opgaver i forhold til borgere og virksomheder, men som også beskriver de nødvendige opgaver imellem myndigheder nationalt og internationalt og inden for den enkelte myndighed.

FORM’s søgeord

FORM indeholder 31.500 søgeord, som repræsenterer de mere officielle betegnelser på de offentlige opgaver. Endvidere synonymer, der kan lede brugerne hurtigt til de relevante opgaver og begreber, fx med populære navne som børnecheck. Mange af disse populære betegnelser kan dække forskellige opgaver, og det er derfor en af FORM redaktionens opgaver at vedligeholde søgeordene, og at sikre at de til stadighed peger på alle relevante offentlige opgaver.

Offentlige myndigheder og andre organisationer, der har brug for at vejlede borgere, virksomheder og kunder til at finde rundt i det offentlige system, kan med fordel benytte søgeordene i FORM. På den måde kan man undgå at opbygge og vedligeholde egne søgeord for de offentlige opgaver og herved opnå en umiddelbar besparelse i organisationen. Samtidig præsenteres brugerne af de offentlige opgaver for et pålideligt billede af den offentlige service, som de let kan finde rundt i.

Søgeordene kan fx bruges til at opbygge menustrukturen på offentlige hjemmesider eller bruges som overskrifter i vejledninger, pjecer og andet materiale, der udarbejdes for at hjælpe borgere og virksomheder til at forstå og bruge de offentlige opgaver på den optimale måde.

FORM's koblinger til love, myndigheder og finanslov

For at øge modellens anvendelighed indeholder FORM koblinger til den lovgivning, der ligger til grund for opgaven, og hvilken myndighed der varetager den samt bevillingen på finansloven.

FORM i relation til OIO metamodel og STORM

FORM anvendes sammen med OIO metamodel, hvor FORM kan anvendes til at klassificere en række af de forretningsmæssige elementer. FORM kan desuden anvendes sammen med service og teknologireferencemodellen STORM ved at koble til fra en forretningsservice /forvaltningopgave til it-servicetype.

Nedenstående figur viser det område i OIO metamodellen, som FORM dækker.

OIO EA metamodellen

 

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/172