FORM

FORM er en fællesoffentlig taksonomi over offentlige opgaver. FORM er en forkortelse for “Forretningsreferencemodel”. Kernen i FORM er et opgavekatalog over det offentliges opgaver, både i forhold til borgere og virksomheder, vedrørende internationale relationer og samfundsforhold, og endelig vedrørende de interne administrative opgaver. Opgavekataloget er et analyse- og struktureringsredskab, som skaber overblik og et fælles sprog på tværs af den offentlige sektor. FORM-online.dk tilbyder både et menneske-maskine og maskine-maskine interface. Menneske-interfacet  gør det nemt at søge og finde referencer i hele FORM’s opgavekatalog via flere forskellige indgange. Maskininterfacet er en REST-service, som gør det bemmt at integrere FORM i andre tjenester.

Tilslutningskrav

Gratis at anvende. Kræver ingen godkendelser.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/889