FORM version 2.3.1 er udkommet

FORM version 2.3.1 er nu offentliggjort på FORM Online. Hidtil er FORM offentliggjort i en ny version én gang om året, men da redaktionen udvikler FORM løbende, opdateres FORM-Online fremover hyppigere. Det gøres med henblik på at stille forbedringerne hurtigere til rådighed for brugerne. FORM-redaktionen har endnu ikke fastlagt hyppigheden af de fremtidige opdateringer.

I forhold til version 2.3 er der foretaget kvalitetsløft og yderligere detaljering mange steder i FORM, men der har været særlig fokus på erhverv og beredskab. Myndighedsoplysninger og lovhenvisninger er også ajourført. FORM indeholder i version 2.3.1 mere end 18.500 søgeord, hvilket er ca. 4.500 flere end i version 2.3.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/694