FORM version 2.4 er udkommet

FORM version 2.4 er nu offentliggjort på FORM online med yderligere kvalitetsløft og detaljeringer i forhold til version 2.3.1.

Fremover skelner vi mellem versioner og opdateringer:

  • I en ny version af FORM er der foretaget ændringer i opgaveporteføljen i FORM-hierarkiet – eksempelvis en yderligere detaljering af opgaverne. Der udkommer to årlige versioner af FORM.
  • Herudover kan vi fremover løbende foretage opdateringer af de relaterede data for den gældende version af FORM – eksempelvis ved ressortændringer og ved ny lovgivning. Nye søgeord, der letter fremsøgningen i FORM, bliver også opdateret løbende.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/769