FORM version 2.5 er klar

FORM version 2.5 er nu offentliggjort på FORM online med yderligere kvalitetsløft og detaljeringer i forhold til version 2.4. Specielt er serviceområderne Sundhed og Forsvar blevet forbedret. FORM indeholder i version 2.5 over 1.750 opgaver og mere end 22.500 søgeord som gør det lettere at finde rundt i FORM.

FORM udkommer i en ny version to gange om året, i marts og oktober måned. Mellem versionerne foretages løbende opdateringer af de relaterede data for den gældende version af FORM. Det gælder eksempelvis ved ressortændringer og ved ny lovgivning. Nye søgeord, der letter fremsøgningen i FORM, opdateres også løbende. Opdateringer af relaterede data foregår hver måned eller oftere, hvis det skønnes relevant.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/848