Formål

Nummer:
1.1
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Grunddataprogrammet er igangsat med visionen om, at offentlige grunddata om personer, virksomheder, ejendomme, adresser og geografiske forhold opdateres ét sted og anvendes af alle. En mere detaljeret baggrund for grunddataprogrammet kan findes her http://grunddata.dk.

Figur 1 - Konceptuelt overblik over grunddataprogrammet

De offentlige grunddata bliver vedligeholdt og anvendt af flere forskellige myndigheder, og der er derfor behov for at tænke data sammen i en model, så man kan sikre et samlet overblik og på den måde undgå redundant vedligehold af data.

 

Grunddataprogrammet indeholder forskellige forretningsdomæner, der er relateret til hinanden og på visse områder overlappende. For at kunne skabe en datamodel for grunddata, der fremstår som sammenhængende for interessenterne er det vigtigt at sikre, at man har en fælles tilgang til modelleringsopgaven. Modelreglerne sikrer, at modelleringen af dataobjekter sker ud fra et fælles sæt retningslinjer, og at hele modellen bygger på fælles grundegenskaber.

 

Formålet med modelreglerne er derfor at sikre en samlet og sammenhængende grunddatamodel i et distribueret forvaltningsmiljø.

 

Figur 2 – Overblik over forretningsdomæner i grunddata baseret på Konceptuel datamodel version 0.8 (http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata/Delprogrammerne/Faelles-datamodel/Konceptuel-datamodel) fra 2011. Et forretningsdomæne er fx “Virksomhed”. Den korrekte afgrænsning af forretningsdomæner defineres af grunddataforvalterne.

 

 

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/908