Forretningsobjekters relationer

Beskrivelse

Dokumentation der beskriver væsentligste relationer mellem forretningsobjekter. 

Rationale

En organisation skal have overblik over sine værdier, herunder de vigtigste data af mange hensyn som f.eks. sikkerhed, effektivisering, konsolidering,  

Et projekt skal udforme en forretningsobjektmodel, fordi den er med til at fastlægge scope for projektet. Med en model med centrale forretningsobjekter vil man umiddelbart kunne idenficere hvilken afhængighed projektet har til andre løsninger.

Implikationer

Dette dokument kan være en logisk datamodel (et entitets-relationsdiagram), men et sådant kan også først blive udviklet i trin C1. Informationsarkitektur.

Når en løsning forvalter et forretningsobjekt skal afhængigheden til fremmede beskrives som relationer. Hver relation giver anledning til en interessent og en systemmæssig afhængighed.  Projektet skal respektere objektmodeller fra andre domæner eller forretningsservices. Når objektmodellen er udarbejdet skal den forelægges for de aktører, der forvalter de eksterne objekter eller forretningsservices. Hvis man ikke udviser respekt for fremmede forretningsobjekter, får man dyre integrationer.

I referencearkitekturer tegnes egne forretningsobjekter røde og fremmede blå.

Når en løsning forvalter et forretningsobjekt skal afhængigheden til fremmede (blå) beskrives som relationer. Hver relation giver anledning til en interessent og en systemmæssig afhængighed. 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/70