Gevinstrealiseringsrapport

Beskrivelse

Gevinstrealiseringsrapporten skaber overblik over den faktiske gevinstrealisering.

Rationale

Gevinstrealiseringsrapporten er det dokument, hvori seniorbrugeren dokumenterer, hvordan det er gået med realisering af alle business casens gevinster (såvel økonomiske som ikke-økonomiske).

Rapporten skal vise, hvordan gevinsterne er realiseret. Evt. afvigelser fra det niveau, der er specificeret i gevinstrealiseringsplanen skal forklares i rapporten.

Implikationer

Hvis der er tale om et statligt projekt med et budget over 10 mio. kr. skal I indsende jeres gevinstrealiseringsrapport til IT-projektrådet ca. et år efter projektets afslutning.

Ansvar: Ansvaret for udarbejdelse af gevinstrealiseringsrapporten ligger hos seniorbrugeren.

Udarbejdes i: Gevinstrealiseringsrapporten udarbejdes i forbindelse med, at den formelle opfølgning på gevinstrealiseringen afsluttes over for IT-projektrådet. Det forventes at være et år efter idriftsættelse.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/748