Den Gode Proces - Under udvikling

Det er vigtigt løbende at evaluere dit produkt undervejs i udviklingen. Det kan gøre din løsning bedre og hjælpe dig med at undgå dyre tilbageløb senere i processen.

Print anbefalingerne

Undersøg brugerbehov

Evaluér løbende din løsning ud fra brugernes perspektiv, så du hele tiden har fokus på deres behov. Du kan fx:

Lav brugertest: Involvér brugerne og brug input til at forbedre din løsning Læs mere
Læs mere om 'Lav brugertest'

Lad brugerne teste dit produkt. Det kan være på alle niveauer i udviklingen lige fra en skitse eller wireframe til en decideret prototype eller på selve den udviklede løsning. Opstil kriterier for, hvad testen skal undersøge, inden du går i gang. 

Der findes flere forskellige metoder til at brugerteste, og du bør overveje, hvilken metode som bedst passer til jeres behov og ressourcer.

Gennemgå løsningen: Gå kritisk igennem skitser og prototyper ud fra brugernes synsvinkel Læs mere
Læs mere om 'Gennemgå løsningen'

Gå igennem løsningen med udgangspunkt i de brugerbehov, du afklarede indledningsvis. Har I skabt en løsning, der besvarer de opstillede behov, eller kan I med fordel forbedre på løsningen inden lancering? Få eventuelt en kollega til at se dine skitser eller prototypen igennem og komme med forbedringsforslag.

Print anbefalingerne

Undersøg forretningsbehov

Sørg løbende for at den brugergrænseflade du udvikler lever op til de succeskriterier, som blev opstillet ved projektets opstart. Det kan du gøre på flere forskellige måder:

Kobl selvbetjeningen med sagsbehandlingen: Tænk løsningen sammen med sagsbehandling og procedurer Læs mere
Læs mere om 'Kobl selvbetjeningen med sagsbehandlingen'

Brugerfladen bør tænkes ind i den efterfølgende og forudgående sagsbehandling. Du skal altså lave en selvbetjeningsløsning som realistisk set kan fungere i samspil med din organisation. Men husk samtidig, at et nyt system kan være med til effektivisere arbejdsgangene. Derfor vil du ofte skulle balancere nytænkning med rammer og retningslinier, som ikke kan eller bør ændres.

Understøt målsætninger: Prioritér udviklingsarbejdet med udgangspunkt i målsætningerne Læs mere
Læs mere om 'Understøt målsætninger'

Brugerfladen bør udvikles, så den understøtter de målsætninger til gevinstrealisering, som ligger til grund for projektet. Det kan fx være at lave en bedre service for borgerne. At være tilgængelige på tværs af platforme (fx tablet, mobil og pc). Eller at spare administrative ressourcer på sagsbehandling.

Test din løsning: Vis din løsning til sagsbehandlerne og få feedback Læs mere
Læs mere om 'Test din løsning'

Få sagsbehandlerne til at evaluere din foreløbige løsning og bed dem om feedback på flow og indhold. De er eksperter på deres fagområde og kender til muligheder, faldgruber og udfordringer inden for deres felt. Husk at koble input fra sagsbehandlerne sammen med brugernes behov, så du ikke får en meget afsenderfokuseret løsning.