Struktur

Sådan gør du

Alt indhold skal være kodet efter strukturen i løsningen. Det betyder at overskrifter er opmærket med <Hx>,

  • De enkelte sider/dokumenter skal være struktureret rigtigt med angivelse af overskrifter og niveauer. Man opmærker overskrifter med H-tags, hvor H’et står for header. H1 er overskrift niveau 1, H2 niveau 2 og sådan fortsætter det.
  • Alle synlige overskrifter på en hjemmeside skal indgå i en overskriftsstruktur.
  • Brug korte afsnit og (forholdsvis) mange overskrifter, så man nemt kan skimme teksten.
  • Overskrifter skal bruges til at beskrive en sides struktur og ikke som layout.
  • Man må ikke springe over et overskriftsniveau. Dvs. man må ikke opmærke med H3 efter H1.
  • Brug overskrifter til alle elementer på en side, f.eks. menuer, portlets o.l.

Ligner det visuelt en overskrift, så er det næsten altid en overskrift!

  • at lister bruger enten <ol> (ordered list), <ul> (unorderet list) eller <dl> (definition list).
  • at tabeller er opmærket med <th> og enten scope eller id samt summary og <caption>.
  • at formularer er opmærket med <label> samt <fieldset> og <legend>, hvor nødvendigt (se mere under Formularer. Skal først laves).

Derudover er hverken form, størrelse, placering, orientering eller lyd den eneste indikation på betjening af indhold. Brug derfor også altid tekst og/eller programmeringsmæssig sammenhæng. 

Fordele

Når løsningens indhold er strukturelt opmærket giver indholdet mening for skærmlæserbrugere og andre ”læsere” som browsere, søgerobotter o.l.

Ulemper

Ingen.

Eksemplet er fra

W3C.

Eksemplet er hentet

12. april 2013.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/566