Historik

Kravene i ”Udviklingsvejledningen for god selvbetjening” er per 15. august 2019 erstattet af ’Fælles krav til digitale løsninger’. Ændringen er sket efter aftale mellem de fællesoffentlige parter.

Læs Fælles krav til digitale løsninger og find relevant baggrundsmateriale på arkitektur.digst.dk

Om historik og versionering af vejledningen

For at sikre at vejledningen forbliver et praktisk værktøj er det vigtigt at den løbende opdateres.

Vejledningen versioneres løbende for at sikre en systematisk indarbejdelse af nye teknisk krav, eksempelvis i forbindes med etableringen af Mobil Nem-ID mv., følge den teknologiske udvikling og danskernes definition af brugervenlighed.

Denne sektion indeholder tidligere versioner af vejledningen, en beskrivelse af ændringer mellem versioner samt dato for lanceringen af en ny version.

Version 2.0: Udgivet 12.maj 2015: Læs mere
Læs mere om 'Version 2.0: Udgivet 12.maj 2015'

Udviklingsvejledningen version 2.0 er udgivet den 12. maj 2015. I forhold til

version 1.2 er der sket følgende ændringer:

Nyt krav om brugertest

Der er indført et krav om, at selvbetjeningsløsninger skal bestå den standardiserede fællesoffentlige brugertest. Kravet har fået nummer 2.10.

Opdaterede krav

Krav 2.7 om at vise afsender har fået fjernet informationen om, at borger.dk ikke tillader brug af myndighedslogo, da dette ikke længere er korrekt.

Krav 2.9 om optimering til browsere er blevet opdateret. Selvbetjeningsløsninger skal fremover fungere i følgende browsere: Explorer 9 og nyere, seneste version af Safari, Chrome og Firefox.

Version 1.2: Udgivet 30. august 2014: Læs mere
Læs mere om 'Version 1.2: Udgivet 30. august 2014'

Udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger version 1.2 er udgivet den 30. august 2014. Der er i opdateringen IKKE ændret i kravene fra version 1.1.1 af udviklingsvejledningen.

I version 1.2 af udviklingsvejledningen er beskrivelsen af kravene til god selvbetjening forbedret. Brugerne får nu et mere præcist og enkelt overblik over samtlige krav. En række indholdsmæssigt overlappende krav er slået sammen, andre krav er splittet op for at forenkle formidlingen af dem. De fire tema-sektioner i version 1.1.1 har fået mere hensigtsmæssige titler, og indholdet er struktureret mere enkelt og samlet. De fire temasektioner i version 1.2 er:

 • Sprog
 • Design, flow og funktionalitet
 • Data, komponenter og standarder
 • Tilgængelighed

For overblikkets skyld er de fire temaer nu samlet på en enkel webside.

Der er ikke ingen ændringer i sektionen for ”den gode proces”.

Hvad er forskellene mellem de to versioner?

Ud over justeringer i brugerfladen og navnene på de fire temasektioner i kravbanken, har justeringerne i version 1.2 fokus på:

 • Ændret rækkefølge af krav og opdateret nummerering.
 • Forklaringerne af de enkelte krav er formidlet mere præcist, og er nu suppleret med eksempler og anbefalinger. Sektionen med anbefalinger udgår derfor som separat sektion.
 • De enkelte tjeklistespørgsmål fra version 1.1.1 er justeret, så de stemmer overens med screenings- og klarmeldingskriterierne for obligatoriske bølge 3 løsninger. Ordlyd og nummerering er nu nøjagtig ens. De enkelte tjeklistespørgsmål er indarbejdet for hvert krav, under overskriften ”kravet er opfyldt, når”. Sektionen med tjeklistespørgsmål udgår derfor også som separat sektion.
 • Mindre grammatiske og sproglige justeringer.

Få et overblik over justeringerne foretaget i forbindelse med version 1.2 her.

Version 1.1.1: Udgivet 1. maj 2014: Læs mere
Læs mere om 'Version 1.1.1: Udgivet 1. maj 2014'

Udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger version 1.1.1 er udgivet 1. maj 2014. I forhold til version 1.1 af vejledningen er der IKKE ændret i krav eller fortolkningen af krav. Nye elementer introduceret i version 1.1.1 relaterer til nummerering af krav, en række mindre grammatiske og sproglig justeringer, uddybede forklaringer på krav og justeringer i kravenes rækkefølge så udviklingsvejledningens web og PDF versioner stemme overens med hinanden og med selvevalueringsværktøjet (version 1.1.1 af 1. maj 2014). Konkret ændringer inkluderer:

 • Nummerering af de enkelte krav i kravbanken. Der er overensstemmelse med nummerring af krav i udviklingsvejledningen og i selvevalueringsværktøjet.
 • Rækkefølge i krav og anbefalinger er justeret så de stemmer overens i web- og PDF-versionerne af udviklingsvejledningen og med selvevalueringsværktøjet.
 • En række slå- og stavefejl er rettet.
 • For Krav 2.1 Overhold designmanualer er det tydeliggjort at der er to portaler med forretningskrav, reference til borger.dk’s HTML-guide og Virk.dk’s Designmanual er inkluderet. Samtidigt er tjeklistespørgsmål justeret.   
 • For Krav 2.3 Optimér til relevante platforme er den forklarede tekst justeret så det tydeliggøres at kravet er i relation til det visuelle og grafiske design af en løsning. Samtidigt er tjeklistespørgsmålet justeret.
 • For Krav 2.5 Vis din afsender er formuleringer af justeret for at tydeliggøre hensigten. Samtidigt er tjeklistespørgsmålet justeret.
 • For Krav 3.4 Optimér på tværs af platforme er den forklarede tekst justeret så det tydeliggøres at kravet er i relation til den tekniske udformning af en løsning. Samtidigt er tjeklistespørgsmålet justeret.

 

Version 1.1: Udgivet 28. oktober 2013: Læs mere
Læs mere om 'Version 1.1: Udgivet 28. oktober 2013'

Udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger version 1.1 er udgivet 28. oktober 2013.

I forhold til version 1.0 af vejledningen er der IKKE ændret i krav, fortolkningen af krav, anbefalinger eller tjeklister.

Nye elementer introduceret i version 1.1 relaterer til vejledningens interaktionsdesign. Grafisk har vejledningen fået et løft, og overskrifter og farver er justeret for at understøtte den tekniske tilgængelighed (WCAG 2.0 AA). På den måde bliver det visuelle hierarki tydeligere og interaktionsdesignet mere logisk. Konkret ændringer inkluderer:

 • En sektion med versioneringshistorik introduceres, hvor tidligere versioner af vejledningen også kan findes.
 • Nye eksempler inkluderes som inspiration til hvordan forskellige krav kan opfyldes, fx under temaet "sprog".
 • En pdf-version af vejledningen introduceres. Af praktiske årsager vil pdf-version ikke inkludere eksempler, værktøjer eller links.
 • Enklere navigation: Fanebladene udskiftes med en traditionel venstremenu og light-boksen erstattes af en listeside. Det sikrer en mere ensartet og intuitiv navigation, og minimerer antallet af sidetyper.
 • Tjeklister flyttes fra bunden af de enkelte sider til at stå mellem krav og anbefalinger.
 • Ændringen er baseret på sitets brugsstatistik og brugerinput, som viser, at tjeklisterne er relativt mere populære end anbefalinger.
 • På udvalgte sider introduceres der i højrekolonnen en række hjælpe- og informationsbokse.
Version 1.0: Udgivet 30. april 2013: Læs mere
Læs mere om 'Version 1.0: Udgivet 30. april 2013'