Kravbanken - krav og anbefalinger til Sprog

1.1 Følg gældende skrivevejledninger: Når din løsning skal bo på portaler som borger.dk, virk.dk eller sundhed.dk, skal du følge de gældende skrivevejledninger. 1.2 Brug et enkelt og klart sprog: Skriv letforståeligt og forklar alle fagudtryk. 1.3 Vejled brugerne: Skriv handlingsanvisende og hjælp brugerne trin for trin og forklar brugerne, hvad de skal gøre for at komme videre. 1.4 Giv meningsfuld feedback på fejl: Fejlmeddelelser skal være til at forstå for brugerne, så de ved, hvad de skal ændre for at komme videre. 1.5 Fejlmeddelelser skal være skrevet på dansk: Sørg for, at brugeren får danske fejlmeddelelser, herunder system- og tekniske fejl, der ofte er på engelsk.

Kravbanken - krav og anbefalinger til Design, flow og funktionalitet

2.1 Overhold designmanualer: Der findes designmanualer for de fællesoffentlige portaler. Hvilken manual, der er gældende, afhænger af, om din løsning er målrettet borgere eller erhvervsliv. 2.2 Forbered brugerne, inden de går i gang: Brugeren skal vide, hvor omfattende løsningen er, og hvad der skal til, for at de kan gennemføre den. 2.3 Opbyg et logisk og konsekvent forløb: Sørg for, at løsningen opbrydes i et - for brugerne - logisk forløb og i et meningsfuldt og konsekvent design. 2.4 Giv brugeren et resumé: Indtastede oplysninger skal opsummeres for brugeren, inden løsningen afsluttes (dvs. inden en ansøgning indsendes). 2.5 Tjek og validér oplysninger før indsendelse: Brugeren må først kunne indsende oplysninger, når alle obligatoriske felter i løsningen er udfyldt. 2.6 Afslut med en kvittering: Vis brugerne en kvitteringsside, når de har gennemført et forløb. 2.7 Vis din afsender: Lav et design, hvor den ansvarlige myndighed altid fremgår i brugerfladen. 2.8 Optimér til relevante platforme: Tænk interaktion, flow og funktionalitet igennem i forhold til forskellige skærmstørrelser og devices. 2.9 Optimér til browsere: Du skal sikre dig, at design og flow fungerer på de mest udbredte browsere. 2.10 Brugertest: Der skal udføres afsluttende brugertest

Kravbanken - krav og anbefalinger til Data, komponenter og standarder

3.1 Brug NemLog-in: NemLog-in skal bruges, hvis løsningen kræver et log-in. 3.2 Genbrug data: Genbrug allerede eksisterende data i videst muligt omfang. 3.3 Genbrug komponenter: Genbrug allerede udviklede komponenter i videst muligt omfang. 3.4 Brug fællesoffentlige, internationale og åbne standarder: Brug eksisterende standarder som fx OIO og åbne standarder. 3.5 Tilpas efter besvarede spørgsmål: Løsningen skal i videst muligt omfang tilpasse spørgsmål efter allerede indtastede oplysninger. 3.6 Opbevar oplysninger sikkert: Du skal overholde persondatalovgivningen, cookielovgivningen og sørge for at opbevare følsomme oplysninger sikkert. 3.7 Brug tællerscript (OBS! Udfaset for nye løsninger til borger.dk): Indsaml statistik om brugen af din løsning ved hjælp af et tællerscript.

Kravbanken - krav og anbefalinger til Tilgængelighed

4.1 Gør din løsning opfattelig: Du skal præsentere og strukturere informationer i din brugergrænseflade på en måde, så det kan opfattes af brugerne og deres hjælpemidler. 4.2 Gør din løsning anvendelig: Navigation og elementer i din brugerflade skal kunne bruges af de fleste. Det er ikke nok kun at tænke i interaktion med en mus. 4.3 Gør din løsning robust: Koden til løsningen skal laves sådan, at forskellige teknologier og programmer (fx browsere og skærmlæsere) kan aflæse indholdet nogenlunde pålideligt. 4.4 Gør din løsning forståelig: Både indholdet i din selvbetjeningsløsning og interaktionen med den skal være forståelig for brugeren.