God selvbetjening tjeklister

Her kan du finde tjeklister til dit arbejde med digitale selvbetjeningsløsninger.

Tjeklister: Se om du overholder Udviklingsvejledningens krav

Brug disse tjeklister til at sikre, at du overholder Udviklingsvejledningens krav til brugerflader i digitale selvbetjeningsløsninger.

 • Er teksterne målrettet til målgruppen?
 • Er teksterne skrevet efter relevante og gældende skriveguides?
 • Oplyses det, hvad brugeren skal have klar fx indtægtsoplysninger, betalingsmuligheder, lejekontrakt ved ansøgning om boligstøtte, eller fx at man ved flytning også skal tage stilling til lægeskift?
 • Har brugeren adgang til uddybende information undervejs i løsningen (hjælpetekster)?
 • Er de handlingsorienterede, og hjælper de brugeren videre gennem løsningen?
 • Bliver brugeren løbende oplyst om, hvor i løsningen han/hun befinder sig (fx hvor mange trin, der er tilbage)?
 • Bliver brugerens forventninger afstemt inden selvbetjenings start (fx antal trin, hvor lang tid det vil tage, hvilke forudsætninger der er for gennemførsel)?
 • Fremgår det tydeligt for brugeren, hvad der skal rettes ved fejlindtastninger?
 • Er fejlmeddelelser skrevet på dansk?
 • Er teksterne korte og præcise, uden kancellisprog, og er fagudtryk forklaret?
 • Er de gældende designmanualer overholdt, dvs. borger.dk's HTML-guide og Virk.dk's Designmanual?
 • Er løsningen opdelt, så den er overskuelig for brugeren (eks. logisk trinvis)?
 • Er opgavens omfang klar for brugeren (eks. antal trin i en guide) inden løsningens start?
 • Er løsningens brug af knapper logisk og konsekvent?
 • Er der optimeret visuelt, så din løsning fremstår logisk på forskellige platforme og skærmstørrelser, hvis der er behov for det?
 • Er din løsnings tekniske funktionalitet optimeret til forskellige platforme og skærmstørrelser, hvis der er behov for det (fx kan man ikke uploade PDF-dokumenter fra en smartphone)?
 • Er løsningen optimeret til de mest gængse browsere?
 • Kan løsningen gennemføres uden særlige tekniske forudsætninger påkrævet af brugerens PC udstyr (fx ingen særlige browserindstillinger ellers software krav)?
 • Overholder løsningen de relevante standarder for web-design, sådan at den fungerer i alle relevante browsere (fx Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox)?
 • Vises afsenderen i brugergrænsefladen?
 • Fremgår myndigheden bag løsningen tydeligt?
 • Får brugeren en opsummering af de indtastede oplysninger inden løsningen afsluttes?
 • Validerer indtastningsfelterne i videst mulige omfang oplysninger, så risikoen for fejlindtastninger minimeres?
 • Afsluttes løsningen med en tydelig kvittering (indhold: modtaget, ref.nr. hvornår hører du fra os, hvor kan du stille spørgsmål)?
 • Sendes en kvittering til brugeren (fx digital post, NemSMS, widget for ‘min sag’ eller ‘følg min sag’ el. lign.)?
 • Fremgår det videre forløb tydeligt for brugeren efter afslutning?
 • Hvis log-in er nødvendigt, så anvendes NemLog-in (for uddannelsesinstitutioner også UniLogin og WAYF)?
 • Genbruger løsningen i videst muligt omfang allerede eksisterende data, så brugeren ikke skal oplyse dem igen (genbrug af data)?
 • Genbruger løsningen i videst muligt omfang allerede eksisterende komponenter, så du ikke behøver udvikle dem og integrere nemmere til andre fællesoffentlige løsninger (genbrug komponenter)?
 • Bruger løsning fællesoffentlige, internationale og åbne standarder - fx korrekt for format for datoer?
 • Tilpasser løsningen i videst muligt omfang spørgsmål afhængigt af tidligere svar (fx ej spørgsmål om børn, hvis det tidligere er angivet, at man ikke har børn)?
 • Opbevares oplysninger sikkert?
 • Følges persondatalovgivningen og cookielovgivningen?
 • Har løsningen integreret det relevante fællesoffentligt tællerscript (fra borger.dk eller Virk.dk)?
 • Understøtter løsningen tekstbaserede alternativer (WCAG 2.0. 1.1)?
 • Er alt indhold med lyd og video gengivet med tekst (WCAG 2.0 1.2)?
 • Kan løsningens indhold tilpasses (WCAG 2.0. 1.3)?
 • Understøtter brugerfladen kontrast/kontrastfarver (WCAG 2.0. 1.4)?
 • Kan man navigere gennem hele løsningen ved at bruge tastaturet (WCAG 2.0. 2.1)?
 • Er hyppige blink undgået (WCAG 2.0. 2.3)?
 • Er løsningen navigerbar (WCAG 2.0. 2.4)?
 • Kan eventuelle tidsbegrænsninger slås fra (WCAG 2.0. 2.2)?
 • Er løsningen læselig rent programmeringsmæssigt (WCAG 2.0. 3.1)?
 • Er løsningen gjort forudsigelig dvs. uden overraskelser for brugeren? (WCAG 2.0. 3.2)?
 • Får brugerne hjælp til at udfylde formularer og rette fejl (WCAG 2.0. 3.3)?
 • Er løsningen kompatibel (WCAG 2.0. 4.1)?

Tjeklister: Inspiration til en god udviklingsproces

Brug disse tjeklister som inspiration til, hvordan du kan sammensætte en god udviklingsproces ud fra dine behov og rammer. Tjeklisterne tager udgangspunkt i Udviklingsvejledningens anbefalinger den gode proceskrav.

 • Har du afklaret dine brugeres konkrete behov? Og hvilke af dem som din selvbetjeningsløsning skal imødekomme?
 • Har du undersøgt din målgruppes forventninger til din løsning og deres forhåndsviden om dit område generelt?
 • Har du afklaret, hvem din målgruppe er?
 • Har du undersøgt, hvilke platforme din løsning bør være tilgængelig på?
 • Har du gennemgået interne processer i din organisation og set på mulige optimeringer?
 • Hvis du skal forbedre en eksisterende løsning: Har du gennemgået den tidligere løsning for fejl og mangler, som bør rettes/gentænkes i den nye version?
 • Har du undersøgt din organisation og gennemgået sagsgangene for, om der kan effektiviseres?
 • Har du opstillet og prioriteret succeskriterier for din løsning eller etableret en businesscase?
 • Har du lavet et idékatalog med ideer til udviklingsarbejdet?
 • Har du gennemgået din løsning med kritiske bruger-briller?
 • Har du brugertestet din løsning undervejs i processen?
 • Har du indhentet feedback fra sagsbehandlerne?
 • Ser løsningens succeskriterier ud til at blive opfyld med den løsning, du skitserer?
 • Har du tænkt løsningen sammen med sagsgangene i din organisation?
 • Hvordan anvender brugeren løsningen i praksis?
 • Hvad fortæller feedback fra brugerne dig om løsningens kvalitet?
 • Lever din løsning op til målsætninger og succeskriterier?
 • Er der mulighed og behov for videreudvikling af løsningen?