Udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger

Kravene i ”Udviklingsvejledningen for god selvbetjening” er per 15. august 2019 erstattet af ’Fælles krav til digitale løsninger’. Ændringen er sket efter aftale mellem de fællesoffentlige parter.Læs Fælles krav til digitale løsninger og find relevant baggrundsmateriale på arkitektur.digst.dk

 

Udviklingsvejledningen for god selvbetjening indeholder de fællesoffentlige minimumskrav, der skal opfyldes for at sikre gode brugergrænseflader i digitale selvbetjeningsløsninger. Alle krav i udviklingsvejledningen skal som udgangspunkt opfyldes. 

 Vejledningens anbefalinger, gode eksempler og værktøjskasse er forslag og hjælp til at leve op til minimumskravene. Bag kravene står Styregruppen for Digitaliseringsstrategien. Vejledningens krav og anbefalinger kan downloades herIntroduktion til vejledningenDenne vejledning henvender sig til digitaliseringskonsulenter og projektledere med ansvar for udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger.  Vejledningen skal hjælpe med at gøre digitale selvbetjeningsløsninger i det offentlige mere brugervenlige og tilgængelige. Derfor samler vejledningen en række krav og anbefalinger til udviklingsarbejdet med digital selvbetjening. Alle selvbetjeningsløsninger, der gøres obligatoriske i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 skal leve op til alle krav i udviklingsvejledningen, som omhandler brugervenlighed og tilgængelighed. Hvis eksisterende obligatoriske selvbetjeningsløsninger nyudvikles eller undergår markante ændringer, gælder kravene i Udviklingsvejledningen 2.0, som omfatter det nye krav om gennemførelse af brugertest. Styregruppen for Digitaliseringsstrategien opfordrer desuden alle myndigheder til – med udgangspunkt i vejledningen – at sikre, at deres digitale selvbetjeningsløsninger lever op til alle vejledningens krav og anbefalinger.  Vejledningen kan samtidig bruges som inspiration og hjælp i forbindelse med:

 • Input til udviklingsprocesser internt eller i samarbejde med leverandører. 
 • Inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer til it-leverandører. 
 • Selvevaluering og test af eksisterende løsninger.

Sådan er vejledningen bygget opVejledningen indeholder to hovedelementer - ´Den gode proces´ og ´Kravbanken´. Den gode proces er en række anbefalinger og inspiration til skabe et godt forløb for udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger. Kravbanken indeholder en række krav til de løsninger, der bliver obligatoriske at benytte i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Kravbanken er inddelt i fire temaer:

 • Sprog 
 • Design, flow og funktionalitet
 • Data, komponenter og standarder 
 • Tilgængelighed

Hvert af de fire temaer indeholder:

 • Krav 
 • En målbar udmøntning af kravet
 • En forklaring
 • Gode eksempler til inspiration 
 • Værktøjskasse med redskaber og metoder 

Du kan gå ind under hvert enkelt tema og se de specifikke krav, som gør sig gældende for hvert af dem. Om versioneringVejledningen forventes løbende versioneret for at sikre en systematisk indarbejdelse af nye tekniske krav, eksempelvis i forbindes med etableringen af Mobil NemID mv. Versionering og datostempling vil fremgå tydeligt af både webversionen og pdf-versionen af udviklingsvejledningen.Større ændringer godkendes af Styregruppen for Digitaliseringsstrategien. Tidligere versioner af vejledningen finder du under historik.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/490