Borger.dk personas

Sådan gør du

Personas er et metodeværktøj til at strukturere og inddrage relevant viden om borgerne ved fx tilrettelæggelsen af og udviklingen af digitale/it-løsninger, i kravspecifikationer, ved specificering af målgruppeindsatser, i forberedelsen af brugertests, kommunikationsstrategier mv.

Metoden kan anvendes i en kombination med andre brugerinddragelsesmetoder fx eyetracking og tænke-højt-tests.

Personasbeskrivelser baserer sig på et kvantitativt og kvalitativt datasæt, og viser nogle af de udfordringer, vaner og forventninger, som borgerne har til den offentlige digitale borgerservice.

Under emnet for myndigheder på borger.dk, finder du de seks personasbeskrivelser i en samlet version. Her finder du også fotos og baggrundsrapport mv. Det hele kan anvendes i forhold til at designe eller tilrettelægge digitale løsninger.

Billede 1 (skal bruges som ikon).

Fordele

Med personabeskrivelserne kan projektteams identifikation, indlevelse og empati med brugerne. Det betyder, at et designteam kan kommunikere om og træffe designbeslutninger for brugerne.

Beslutninger kommer frem i arbejdet med at forestille sig den arbejdsgang og interaktion med systemet som de forskellige personas har. Dette gøres ved hjælp af fortællinger om den enkelte personas brug af løsningen – det kan være som scenarier eller use-cases. Metoden bevirker dermed, at IT-udviklingen tager udgangspunkt i brugernes behov og flytter fokus væk fra systemets kunnen. Det er derfor fundamentalt for udbyttet af metoden, at det indarbejdes, hvordan personas skal forankres og bruges i udviklingsprojekterne. Personas kan med andre ord hjælpe dig med at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvilke behov brugerne vil have for selvbetjening?
  • Hvilke behov brugerne eventuelt ikke vil have?
  • Hvordan brugerne bruger en given selvbetjeningsløsning?
  • Hvordan selvbetjeningsløsningen kan understøtte brugernes behov?
  • Hvor brugerne kan have brug for hjælp? Og hvilken type hjælp brugerne har brug for?
  • Hvordan brugerne vil navigere i selvbetjeningsløsningen?
  • Hvad der er vigtigt for, at brugerne kommer bedst muligt igennem selvbetjeningsløsningen?

Ulemper

  • Personas er fiktive, i den forstand, at den ikke bygger på en beskrivelse af et eksisterende menneske.
  • Værdien af personas afhænger dermed af kvaliteten af arbejdsprocessen og om den faktuelle beskrivelsen er bygget på et solidt og troværdigt datagrundlag.

Link

Borger.dk, For myndigheder.

Info om link

Ikke relevant.

Værktøjet er fra

Borger.dk.

Værktøjet er hentet

24 April 2013.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/580