Brugertests

Sådan gør du

Brugertests er en traditionelt brugerinddragelsesværktøj. Brugertests udførtes af testpersoner i forhold til den samlede brugeroplevelse, samt struktur, funktionalitet og look-and-feel af en given løsning eller stykke indhold.

Formålet er at indsamle feedback fra målgruppen eller faktiske brugere og dermed at bekræfte værdien af en given løsning eller komme med detaljeret feedback. Værktøjet kan bruges under udviklingen og efter udviklingen af en løsning og i forskellige brugerinddragelsesmodeller.

Eksempler: tænk-højt, prøv-det og andre former for brugertest.

Fordele

  • Kan bekræfte en løsnings værdi og gå i dybden.
  • Kan være repræsentative.
  • Baseret på den faktiske brug og adfærd.
  • Tests indhold, struktur, design og løsninger, før, under og efter udvikling.
  • Kan udføres in-house og med relativ høj frekvens, hvis ønsket.
  • Kan udføres med high-frekvens, hvis dataindsamlingsværktøjer er på plads.

Ulemper

  • Kræv repræsentativ rekruttering.
  • Kan være dyrt.
  • Hovedsageligt kvalitativt output.
  • Risiko for et snævret fokus på test frem for  innovation.

​Link

Ikke relevant. 

Information om linket

Ikke relevant. 

Værktøjet er fra

Borger.dk (2010), tilpasset af Meyerhoff Nielsen.

Værktøjet er hentet

30. april 2013.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/624