Gør din løsning forståelig: Hjælp til at udfylde formularer

Sådan gør du

Sunde og fornuftige brugervenlighedskrav til selvbetjening er også en del af tilgængelighedsstandarden.

Hvis indtastningsfejl opdages automatisk, og det bør de gøre af andre grunde, skal fejlmeddelelsen OGSÅ findes som tekst. Fejlen må altså også gerne identificeres med farve e.l.

Kan løsningen selv finde rettelsesforslag, bør de præsenteres for brugeren, fx som forslag i et lukket udfaldsrum – det kunne være årets måneder o.l.

Foruden, at der er brugt beskrivende labels, som er omtalt andetsteds, skal der være en af de følgende:

  • Beskrivelse i starten af formularen af, hvad brugeren forventes at indtaste.
  • Tæt fysisk sammenhæng mellem label og inddateringsfelt.
  • Beskrivelse af data-format og eventuelt eksempel, fx dato: 30.04.2013.
  • Indikation af obligatoriske felter. Asterix (*) er en god indikator

Giv brugeren mulighed for at rette i formularer, der medfører juridiske forpligtelser eller økonomiske transaktioner for brugeren ved ENTEN, at:

  • Gøre det muligt for brugeren at efterfølgende ændre det indsendte, fx i et givent tidsrum.
  • Løsningen tjekker det indsendte for indtastningsfejl.
  • Gøre det muligt for brugeren at tjekke, hvad der er indtastet, inden det bliver endeligt sendt.

Fordele

  • Giver både brugeren og løsningsejer størst chance for, at det indtastede er korrekt

Ulemper

  • Ingen.

Link

WCAG 2.0, Indtastningsfejl.

Info om link

Ikke relevant.

Værktøjet er fra

WCAG 2.0.

Værktøjet er hentet

30. april 2013.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/610