Gør din løsning robust: Kode

Sådan gør du

Med korrekt, eller "robust", kodning i løsningen, sikres størst mulig kompatibilitet mellem forskellige platforme – Windows, Linux, Mac – browsere – Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox – og kompenserende udstyr, samtidig med bagud- og forudsikring af din løsning.

For at overholde kravet skal løsningen ikke nødvendigvis følge dens kodnings (HTML, Silverlight, PDF, Flash e.l.) specifikation til punkt og prikke – validere, men den skal overholde visse krav, som:

  • Korrekt start- og slutopmærkning.
  • Korrekt indlejring (nesting) af koder.
  • Id’s er unikke og bliver kun brugt én gang.

Fordele

  • Flest mulige systemer kan bruge løsningen både i dag og i fremtiden, og kompenserende udstyr kan samtidig bruge løsningen.

Ulemper

  • Ingen

Link

WCAG 2.0, Kode.

Info om link

Ikke relevant.

Værktøjet er fra

WCAG 2.0.

Værktøjet er hentet

30. april 2013.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/611