Test paneler og fokusgrupper

Sådan gør du

Testpaneler og fokusgrupper er begge former for traditionele brugerinddragelsesværktøjer. Begge kan bruges til kvalitativ research hvor en gruppe af brugere stilles spørgsmål relateret til deres personlige opfattelse, præference, mening og holdning til et produkt, en service, et koncept, idé eller lignende. Ligeledes kan værktøjet bruges under udviklingen og efter udviklingen af en løsning og i forskellige brugerinddragelsesmodeller.

Spørgsmål i en fokusgruppe stilles I en interaktiv gruppe hvor deltagerne frit kan diskutere spørgsmålet med andre af gruppens medlemmer. For testpaneler kan spørgsmåls stilles til individuelle testpersoner eller til gruppen.

Eksempler: On/offline testpaneler, fokusgruppe, personas.

Fordele

 • Relativt nemt at sætte op og vedligeholde.
 • Online testpaneler og personas har relative lave vedligeholdelsesudgifter.
 • Kan være udforskende, validerende, dybtgående og repræsentative, specielt hvis spørgsmål stilles og diskuteres i grupper.
 • Kan bruges til undersøge holdninger, teste indhold, organisering, design og selvbetjeningsløsninger før, under og efter udvikling.
 • Kan udføres in-house og med relative høj frekvens hvis ønsket.
 • Personas kan bruges som et udgangspunkt for udvikling af indhold og selvbetjeningsløsninger, design, intern kommunikation (fx på tværs af en organisation, med leverandører etc.) og dermed undgå misforståelse og markedsføring.

Ulemper

 • Forudsætter repræsentative rekruttering.
 • Fokusgrupper kan være dyre og kan blive ufokuserede.
 • Hvis deltager i testpanelet er frivillig bør frekvensen for deres inddragelse ikke være for høj, ellers er der risiko for at de frivillige melder sig ud.
 • Interviews kan være dyre at udføre.
 • Ofte er output kun kvalitativt.
 • Personas indebære en risiko for et begrænset fokus, baseret på forenklede og gamle data.
 • Kræve interne kompetencer.

​Link

Ikke relevant.

Information om linket

Ikke relevant.

Værktøjet er fra

Borger.dk (2010), tilpasset af Meyerhoff Nielsen.

Værktøjet er hentet

30. april 2013.

 

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/623