Grunddata

Grunddata er de fundamentale oplysninger, som indgår i myndighedernes daglige sagsbehandling. Det er fx oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi, dvs. digitale kort. 

Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, adresser mv. Oplysningerne betegnes grunddata og anvendes overalt i den offentlige sektor. 

Grunddata skal let og sikkert kunne anvendes af alle – myndigheder, virksomheder og borgere. Der for er grunddataprogrammet blevet etableret.

Grunddata kan indeholde personoplysninger, der er omfattet af persondataloven, og de vil fortsat være beskyttet på præcis samme måde som i dag.

Nedenstående figur giver et overblik over de overordnede forretningsobjekter, der er omfattet af grunddataprogrammet.

Grunddataprogrammets parter er gået sammen for at udvikle nogle gennemsigtige, brugbare og simple vilkår for brug af data. De fælles vilkår for grunddata indebærer som udgangspunkt, at den myndighed, der ejer grunddata giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

  • kopieres, distribueres og offentliggøres,
  • ændres og sammensættes med andet materiale,
  • bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Der kan være knyttet specifikke vilkår til det enkelte grunddatasæt. Læs mere om vilkår for genbrug af grunddata.

Læs mere om hvordan du kan tage grunddata i brug på Digitaliseringsstyrelsen hjemmeside.

Permanent URL til denne artikel: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/node/665