Grunddata Modelregel

Informationsmodel

Nummer:
2.3
Version:
1.0.0
Regel godkendt den:
3. February 2014
Gældende

Modelreglerne har fokus på logisk informationsmodellering af de data, der udstilles som grunddata for databrugere. Se Arkitekturguiden for yderligere definition af logisk informationsmodellering: Arkitekturguide informationsmodel.

Informationsmodellen skal beskrive al den information, der udstilles som grunddata.

Et af perspektiverne med grunddatamodellen er en modeldrevet arkitektur, der samler vedligeholdelse af datamodeller og dokumentation et sted. Det betyder i denne sammenhæng, at informationsmodellen er den centrale datamodel, som vedligeholdes af den modelansvarlige. Ud fra informationsmodellen kan der udledes datamodeller på andre abstraktionsniveauer: konceptuel datamodel og datasnitflader.

Den konceptuelle datamodel skal give et helt overordnet overblik over grunddata til brug for beslutningstagere samt til kommunikation, se fx Konceptuel datamodel version 0.8. Den konceptuelle datamodel skal vedligeholdes sammen med informationsmodellen.

Datasnitflader (forstået som fx fysiske skemaer i form af XML Schema) har til formål at gøre datamodellen operationel for systemudviklere. Et af perspektiverne i modelreglerne er at muliggøre automatisk generering af datasnitflader ud fra informationsmodellen.

NOTE:

Hensigten med flere af dette dokuments regler er, at informationsmodellen automatisk skal kunne oversættes til datasnitflader, formuleret for eksempel i XML Schema eller JSON Schema. Yderligere vil det skulle undersøges, om modellen kan oversættes til andre modelleringsmetoder, som for eksempel RDF/OWL, for at kunne danne basis for Linked Data/Semantic Web-relaterede dataudvekslingsmetoder.

 

Metodikkerne for, hvordan disse oversættelser skal foregå samt de deraf afledte forudsætninger i domænemodellerne, er pt ikke fuldt uddybede. Dertil kommer, at det ikke er afklaret, hvordan model og snitflader bringes i spil på Datafordeleren (se afsnit 3.2). Teknologiske pilotundersøgelser og forretningsrettede undersøgelser skal afklare disse forhold, opsætte processer for transformationer samt give indspil til hvad dette kommer til at kræve af domænemodellerne.

Dokumenterne “Modelleringsværktøj” og “Udstillingsplatform” som Grunddatasekretariatet forventes at publicere, vil indeholde detaljer om metodikker og processer. Kommende versioner af Modelreglerne vil være påvirket af processernes fordringer til modellen.

 

Figur 4 - Modelreglernes fokus illustreret i forhold til OIO EA-reolen: Hovedfokus er på informationsmodellering på logisk niveau. Herudfra kan udledes henholdsvis konceptuel datamodel og datasnitflader på fysisk niveau.